I Zwrot towaru

1. Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 tejże Ustawy. Zwracany towar proszę wysyłać na adres Sprzedającego z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”. Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informację o wybranej formie zwrotu pieniędzy za towar.

2. Zwrot, o którym mowa powyżej, możliwy jest tylko w przypadku towaru nie noszącego jakichkolwiek śladów używania.

3. Wszystkie oferowane na www.laviashoes.pl produkty są nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Przedmiotem sprzedaży jest obuwie skórzane oraz akcesoria do pielęgnacji obuwia.

4. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach wynikających z Ustawy z 27 VII 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

5. Dla usprawnienia procesu prosimy o przesłanie stosownego zawiadomienia na adres e-mail sklep@laviashoes.pl przed wysyłką..

II Reklamacje

1. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać sporządzone odręcznie lub wypełnione na naszym wzorze (do pobrania Zgłoszenie_reklamacyjne.pdf).

2. Podstawą przyjęcie reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego towaru na adres Sprzedającego.

4. Reklamacji podlegają fizyczne wady ukryte powstałe z winy Sprzedającego.

5. W przypadku reklamacji wad powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu wymaganym załącznikiem jest protokół szkody sporządzony w obecności doręczyciela.

6. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to jednak możliwe z uwagi na wycofanie produktu sprzedawca zaproponuje inny o tej samej wartości lub zwrot pieniędzy.

7. Obuwie przekazywane do reklamacji powinno być czyste i suche.

8. Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający, w przypadku uznania reklamacji koszt ten jest zwracany.

9. Przesyłane na adres Sprzedającego paczki płatne za pobraniem lub takie, których koszty transportu obciąża Sprzedającego nie będą przyjmowane.

10. Reklamacji nie podlega:

a. Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu, o których kupujący wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był dostrzec (art. 7 ustawy z dnia 27.VII.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z zmianie K.C. Dz. U. Nr 141. Poz. 1176).

b. Obuwie w którym niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową została zgłoszona Sprzedającemu po upływie dwóch miesięcy od jej stwierdzenia przez kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (art. 9 p. 1 Ustawy z dnia 27.VII.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie K.C. Dz. U. Nr 141 poz 1176).

LA VIA

Najczęściej kupowane