Polityka Prywatności

1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przetwarzanie zgłoszonych przez niego danych przez Sprzedającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane te pozostają poufne i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

2. Zamawiający ma możliwość usunięcia lub modyfikacji swoich danych przechowywanych w bazie danych Sprzedającego zawiadamiając go o tym na piśmie.

LA VIA

Najczęściej kupowane