I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego laviashoes.pl jest firma Z.P.U.H. „SENSO” Piotr Jarguz, z siedzibą Brody 678, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, numer NIP: 551-130-94-51, REON: 070767840 zwany dalej „Sprzedawcą”.

2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.laviashoes.pl.

3. Wszystkie ceny przedstawione w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

7. W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysłania jedynie tych pozycji, które są aktualnie dostępne, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

8. Z uwagi na stosowanie naturalnych surowców do produkcji obuwia Sprzedawca informuje, że zawarte przy opisie produktu zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

9. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (potwierdzenie wysłane na podany w trakcie zamówienia adres e-mail).

10. W przypadku powstania konieczności przekazania dodatkowych informacji strony komunikować się będą na podstawie danych:

Sprzedawca – dane podane przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia,

Zamawiający – dane podane w zakładce kontakt na stronie sklepu.

II Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnianie formularza zamówienia (uzyskanie ID zamówienia), a także odpowiedź na kontakt ze strony Sprzedającego gdyby ten chciał zweryfikować autentyczność zamówienia.

2. W przypadku gdyby Zamawiający chciał dokonać zmiany w realizowanym zamówieniu (zmiana adresu doręczenia, dodanie kolejnego produktu) powinien skontaktować się ze Sprzedającym na numer telefonu lub e-mail znajdujący się w zakładce Kontakt na stronie sklepu podając numer ID zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy takich zmian w sytuacji gdy przesyłka zostanie już nadana.

3. Czas realizacji zamówienia to około 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. 

4. W przypadku gdyby realizacja zamówienia uległaby wydłużeniu z uwagi na chwilowy brak towaru Sprzedający zobowiązuje się informować o tym Zamawiającego.

5. W sklepie laviashoes.pl istnieje możliwości dostawy, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Informowanie o stanie realizacji wysyłki (śledzenie paczki) dostępne jest za pośrednictwem serwisów spedytorów.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu wynikające z utrudnień po stronie spedytora.

7. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu. Jeżeli Zamawiający, chce otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Podanie tych danych rozumiane będzie jako zgoda Zamawiającego do przyjęcia faktury VAT bez jego podpisu.

8. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

a) przelew na konto,

b) pobranie.

9. W przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu kwoty na koncie Sprzedającego.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia. Stosowne zawiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na adres e-mail Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy w sytuacji gdy zamówiony towar został już wysłany.

III Odpowiedzialność za towar, zwrot towaru

1. Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 tejże Ustawy. Zwracany towar proszę wysyłać na adres Sprzedającego z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”. Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać informację o wybranej formie zwrotu pieniędzy za towar.

2. Zwrot, o którym mowa powyżej, możliwy jest tylko w przypadku towaru nie noszącego jakichkolwiek śladów używania.

3. Wszystkie oferowane na www.laviashoes.pl produkty są nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Przedmiotem sprzedaży jest obuwie skórzane oraz akcesoria do pielęgnacji obuwia.

4. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach wynikających z Ustawy z 27 VII 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

5. Dla usprawnienia procesu prosimy o przesłanie stosownego zawiadomienia na adres e-mail sklep@laviashoes.pl przed wysyłką..

IV Reklamacje

1. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać sporządzone odręcznie lub wypełnione na naszym wzorze (do pobrania Zgłoszenie_reklamacyjne.pdf).

2. Podstawą przyjęcie reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego towaru na adres Sprzedającego.

4. Reklamacji podlegają fizyczne wady ukryte powstałe z winy Sprzedającego.

5. W przypadku reklamacji wad powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu wymaganym załącznikiem jest protokół szkody sporządzony w obecności doręczyciela.

6. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to jednak możliwe z uwagi na wycofanie produktu sprzedawca zaproponuje inny o tej samej wartości lub zwrot pieniędzy.

7. Obuwie przekazywane do reklamacji powinno być czyste i suche.

8. Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający, w przypadku uznania reklamacji koszt ten jest zwracany.

9. Przesyłane na adres Sprzedającego paczki płatne za pobraniem lub takie, których koszty transportu obciąża Sprzedającego nie będą przyjmowane.

10. Reklamacji nie podlega:

a. Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu, o których kupujący wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był dostrzec (art. 7 ustawy z dnia 27.VII.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z zmianie K.C. Dz. U. Nr 141. Poz. 1176).

b. Obuwie w którym niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową została zgłoszona Sprzedającemu po upływie dwóch miesięcy od jej stwierdzenia przez kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (art. 9 p. 1 Ustawy z dnia 27.VII.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie K.C. Dz. U. Nr 141 poz 1176).

V Ochrona danych osobowych

1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przetwarzanie zgłoszonych przez niego danych przez Sprzedającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane te pozostają poufne i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

2. Zamawiający ma możliwość usunięcia lub modyfikacji swoich danych przechowywanych w bazie danych Sprzedającego zawiadamiając go o tym na piśmie.

VI Postanowienia końcowe

1. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

LA VIA

Najczęściej kupowane